Văn kiện - Nghị quyết
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Điều lệ 17/07/2018 Điều lệ Đoàn khóa XI Tải về
03 NQ/TĐTN 03/10/2013 Nghị quyết: Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên Tải về
10/10/2012 Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH