Văn kiện - Nghị quyết
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 02 -NQ/TĐTN-BTG 12/02/2019 Nghị quyết Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Điều lệ 17/07/2018 Điều lệ Đoàn khóa XI Tải về
03 NQ/TĐTN 03/10/2013 Nghị quyết: Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên Tải về
10/10/2012 Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH