Hệ thống văn bản
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 3230-CV/TĐTN-VP 13/10/2017 V/v dự kiến các hoạt động tổ chức trong năm 2018 Tải về
Số: 3228-CV/TĐTN-BTG 11/10/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số 151-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Số 150-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Số: 39 CTPH/TĐTN-SGDĐT 20/09/2017 Chương trình phối hợp Chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội năm học 2017 - 2018 Tải về
Số: 91CT/HĐĐ 14/09/2017 Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2017 - 2018 Tải về
Số: 38CTr/TĐTN-TTNTH 14/09/2017 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018 Tải về
Số: 1069BC/TĐTN-TTNTH 14/09/2017 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2016 - 2017 Tải về
Số: 3164-CV/TĐTN-BTG 07/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số: 148 -HD/TĐTN-BTG 05/09/2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017 Tải về
Số: 23 KH/UBH 28/08/2017 Kế hoạch V/v Tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên toàn tỉnh lần thứ I, năm 2017 Tải về
Số: 3131 CV/TĐTN-TTNTH 24/08/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động Tiếp sức đến trường đầu năm học 2017-2018 Tải về
344-KH/TĐTN-ĐKTHTN 08/08/2017 KH tổ chức Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2017 (Kèm theo mẫu bản đăng ký và danh sách). Tải về
Số: 3061-CV/TĐTN-BTG 02/08/2017 V/v ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Tải về
Số: 3060 -CV/TĐTN-CNĐ 02/08/2017 V/v bình chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét trao Giải thưởng “ Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 Tải về
Số: 147-HD/TĐTN-BTG 01/08/2017 Công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2017 Tải về
Số: 340 -KH/TĐTN-BTG 01/08/2017 KH Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số: 3041 -CV/TĐTN-CNĐ 25/07/2017 V/v tham gia, hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ II Tải về
Ban hành kèm theo Quyết định số: 709-QĐ/TĐTN-VP 17/07/2017 Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017 Tải về
Ban hành kèm theo Quyết định số: 710-QĐ/TĐTN-VP 17/07/2017 Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc năm 2017 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH