Hệ thống văn bản
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 34 KHPH/TĐTN-SGDĐT 16/03/2018 Kế hoạch phối hợp Tổ chức Trại hè thiếu nhi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 Tải về
Số: 35 KHPH/TĐTN-SGDĐT 16/03/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Sáng tạo trẻ” lần thứ I, năm 2018 Tải về
Số: 34 KHPH/TĐTN-SGDĐT 16/03/2018 KH phối hợp Tổ chức Trại hè thiếu nhi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 Tải về
Thông báo 12/03/2018 Thông báo V/v nhận thầu tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô do hư hỏng, không đảm bảo hoạt động Tải về
Số: 206 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 01/03/2018 V/v tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I Tải về
Số 28-KH/TĐTN-CNĐ 01/03/2018 KH Tổ chức Ngày chủ nhật xanh năm 2018 Tải về
Số 21/CTPH-SKHCN-TĐTN 09/02/2018 Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018- 2020 Tải về
Số 22/KHPH-SKHCN-TĐTN 09/02/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Sở Khoa học Công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh năm 2018 Tải về
Số 26-KH/TĐTN-TCKT 09/02/2018 Kế hoạch thực hiện "Ngày đoàn viên" với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2018 Tải về
Số: 32 -CV/ TĐTN-BTG 08/02/2018 V/v góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tải về
Số: 23 -KH/TĐTN-BTG 07/02/2018 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018 Tải về
Số: 22 -KH/TĐTN-BTG 05/02/2018 Tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” Tải về
Số 03-CTrPH/TCĐNGL-TĐTN 30/01/2018 Chương trình phối hợp về việc tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy nghề tạo việc làm cho thanh niên, giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số: 21 -KH/TĐTN-BTG 29/01/2018 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Số 161-CV/TĐTN-VP 29/01/2018 V/v thực hiện nghiêm một số nội dung liên quan đến Tết nguyên đán năm 2018 Tải về
Số: 19 -KH/TĐTN-BTG 29/01/2018 KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tải về
Số: 17 -KH/TĐTN-BTG 25/01/2018 KH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022” trên Website: tinhdoangialai.org.vn Tải về
Thể lệ Cuộc thi 25/01/2018 Tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022” trên Website: tinhdoangialai.org.vn Tải về
Số 16-KH/TĐTN-TCKT 25/01/2018 KH Thực hiện "Ngày cơ sở" Tải về
Số: 93 KH/HĐĐ 25/01/2018 KH Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu "Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 - 2018 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH