Hệ thống văn bản
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 122-KH/TĐTN-BTG 13/02/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019 Tải về
Số: 02 -NQ/TĐTN-BTG 12/02/2019 Nghị quyết Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số 120-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" năm 2019 Tải về
Số 119-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2019 Tải về
Số: 121-KH/TĐTN-BTG 01/02/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Gia Lai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Tải về
Số 118-KH/TĐTN-TCKT 31/01/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Tải về
Số: 58 KH/HĐĐ 29/01/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về
Số: 117-KH/TĐTN-TTNTH 29/01/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2022 Tải về
Số 935-CV/TĐTN-TTNTH 29/01/2019 V/v giới thiệu các tập thể, cá nhân xét giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 Tải về
Số 936-CV/TĐTN-CNĐ 29/01/2019 V/v rà soát nhu cầu việc làm của thanh niên Tải về
Số 116-KH/TĐTN-BTG 29/01/2019 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 Tải về
Số: 59/KH-BĐGL-TĐTN 24/01/2019 Kế hoạch phối hợp và thỏa thuận triển khai thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án: “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa Tải về
Số: 112-KH/TĐTN-BTG 22/01/2019 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 27-KH/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 28-HD/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 09 -CTr/TĐTN-VP 10/01/2019 CT Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Tải về
Số 901-CV/TĐTN-TTNTH 10/01/2019 V/v triển khai Cuộc thi thực hiện ước mơ lần 7, năm học 2018-2019 Tải về
Số: 26 -HD/TĐTN-BTG 07/01/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 Tải về
Số 873-CV/TĐTN-VP 17/12/2018 V/v triệu tập Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 4, khóa XIV Tải về
Số: 53 -KH/HĐĐ 17/12/2018 KH Triển khai Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2022 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH