Thanh niên với Pháp luật

Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên cần toàn xã hội chung tay

(Cập nhật ngày: 14/08/2018, Số lượt xem: 11744)
   

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên là một nhiệm vụ của quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên và các ban, ngành đoàn thể tuy nhiên thực tế hiện nay vai trò thực hiện, mức độ hiệu quả của công tác này còn chưa cao và nhiều bất cập.


Nhìn vào số liệu thống kê từ cơ quan chức năng về tình hình phạm tội, dễ nhận thấy số vụ và đối tượng thanh thiếu niên gây ra luôn ở mức cao so với đối tượng khác. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, chỉ tính trong vòng 3 năm (từ năm 2015 - 2017), trong tổng số 1.007 vụ phạm tội thì có đến 740 vụ do thanh thiếu niên gây ra chiếm 73,4%, có 1.349 tội phạm là thanh thiếu niên trong tổng số 1.718 tội phạm chiếm 78,5% chủ yếuthuộccác hành vi như: giết người,  cố ý gây thương tích, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép ma túy,... Cơ quan chuyên mônxác địnhcó nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này,trong đó có nguyên nhân do công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên chưa diễn ra thường xuyên, liên tục, nội dung thiếu phong phú, chưa phù hợp với đối tượng thanh thiếu niênvà sự vào cuộc của các ban, ngành liên quan còn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong thanh thiếu niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên, thanh thiếu niên, trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên như Hiến Pháp, Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân và gia đình,… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên, giúp tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống kỷ cương, tuân thủ luật pháp. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với ngành Tư pháp, Công an, các hội đoàn thể tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp tại các thôn, làng tổ dân phố kết hợp cấp phát tài liệu tuyên truyền, sử dụng hình thức tuyên truyền song ngữ, đặc biệt lựa chọn các địa phương trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự xã hội như: Phường Hội Thương, Ia Kring - Tp. Pleiku, xã Chư Mố, Ia Mrơn- huyện Ia Pa; An Thành - Đak Pơ, Hà Ra- Mang Yang,… từ năm 2010 đến nay công tác PBGDPL của Đoàn, Hội thông qua nhiều hình thức đã tiếp cận, tuyên truyền cho hơn 1,5triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu niên. 

Không chỉ tiếp cận với thanh thiếu niên tích cực, xác định vai trò của Đoàn, Hội trong việc đăng ký, nhận giúp đỡ cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, yếu thế tại địa phương thông qua hoạt động của các câu lạc “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thắp sáng niềm tin”, “Đội tuyên truyền, xung kích thanh niên”,… đến nay các cấp bộ Đoàn đã và đang giúp đỡ cảm hóa 265 thanh thiếu niên chậm tiến, yếu thế; chủ động phối hợp với Trại giam Gia Trung tiếp tục giúp đỡ 1.320 thanhthiếuniên mãn hạn tùsớmtái hòa nhập cộng đồng thông qua việc thăm hỏi, động viên tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, tiếp cận vốn vay để lập nghiệp, giới thiệu việc làm.Các đơn vị thực hiện tốt  như: Ia Dom (Đức Cơ), Phường Đoàn Kết, Cheo Reo (thị xã Ayun Pa),Ia Hrung (Ia Grai),...

Tỉnh đoàn Gia Lai cũng thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Thanh niên và Nhà Thiếu nhi tỉnh tăng cường các hoạt động sân chơi lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, nhân dân tại cơ sở, đặc biệt phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội thi “An ninh học đường” cho học sinh khối THPT, Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong khối địa bàn dân cư,  đồng thời duy trì tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội”, “ Học làm người có ích” hằng năm qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi, hạn chế sự tác động tiêu cực của các tệ nạn xã hội.Sân chơi tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông


Mặc dù các tổ chức cơ sở Đoàn đã cố gắng, chủ động linh hoạt, đổi mới hình thức song công tác PBGDPL hiệu quả còn chưa cao, số vụ vi pháp luật do thanh thiếu niên gây ra còn nhiều và ngày càng phức tạp. Điều này đặt ra vấn đề cấp thiết phải thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành chức năng trong công tác phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt. Vì vậy, trong năm 2018, Tỉnh đoàn đã tiến hành khảo sát  thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên ở hầu hết các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trường học và các cơ sở trại giam trên địa bàn tỉnh làm cơ sở, dữ liệu sát với tình hình thực tế để xây dựng Nghị quyết “Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2017- 2022” qua đó phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên, đồng thời tranh thủ sự quan tâm phối hợp hành động của các cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Sở giáo dục & Đào tạo, Sở Tư pháp,...Tăng cường chỉ đạo, định hướng đối với các mô hình, câu lạc bộ, tổ đội nhóm đang hoạt động hiệu quả, chú trọng hình thức tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, các phiên tòa giả định dựa trên các vụ việc xảy ra trong thực tế ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

 Để Công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên đạt hiệu quả bền vững, ngoài tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt cũng rất cần sự quan tâm, chung tay góp sức từ phía gia đình, xã hội và từ chính sự nỗ lực, ý thức rèn luyện, xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật của mỗi thanh thiếu niên./.
 

Ksor H’Yuên (Nguồn Báo Gia Lai)

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH