Khoa học-Công nghệ

Từ ngày 09/01/2016, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên được điều chỉnh lên 1.250.000 đồng/tháng

(Cập nhật ngày: 18/02/2016, Số lượt xem: 5243)
   

Ngày 05/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.


Theo đó, điều chỉnh mức cho vay được quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viênnhư sau: Mức cho vay tối đa là 1.250.000 (một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

(Trước đây, theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg thì các học sinh, sinh viên học sinh, sinh viên: Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; thuộc hộ nghèo hoặc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người; thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú được vay với mức vốn cho vay tối đa là 800.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2016, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

 

Đại Đồng - Sở Tư pháp tỉnh

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH