Thời sự trong tỉnh

Triển khai công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong cán bộ, đoàn viên thanh niên

(Cập nhật ngày: 13/08/2019, Số lượt xem: 175)
   

Thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP, ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;


Để góp phần triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong công tác giám sát, tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Tăng cường vai trò của các các tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.
------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH