Thời sự trong nước

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trong đoàn viên, thanh niên

(Cập nhật ngày: 29/01/2019, Số lượt xem: 2848)
   

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:


Phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), tập trung nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 32 và các văn bản của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác PCCC và CNCH để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CHCN của đoàn viên thanh niên.
 
Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; đồng thời phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CHCN trong đoàn viên thanh niên.
 
Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện./.
--------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH