Tin Văn hóa
Than-thuong-nhung-chiec-gui-1986.jpg      Thân thương những chiếc gùi
Cập nhật ngày: 19/09/2017

Chiếc gùi là vật dụng mà chỉ những dân tộc miền núi mới có, nhưng gùi của mỗi dân tộc lại mang một bản sắc riêng. Gùi của đồng bào Bahnar cũng vậy, chúng có những nét đặc trưng mà các dân tộc anh em khác không có.


PHÓNG SỰ ẢNH