Tiếp sức mùa thi

Thông tin chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(Cập nhật ngày: 11/06/2019, Số lượt xem: 8429)
   

Các thông tin về chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019.


- Kế hoạch tổ chức chương trình "Tư vấn - Tiếp sức mùa thi" tỉnh Gia Lai, năm 2019: Tại đây!

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chương trình "Tư vấn - Tiếp sức mùa thi" tỉnh Gia Lai, năm 2019: Tại đây!

- Phân công nhiệm vụ chương trình "Tư vấn - Tiếp sức mùa thi" tỉnh Gia Lai, năm 2019: Tại đây!

- Bảng phân bổ các điểm thi và lực lượng tình nguyện viên tại các điểm thi tại địa bàn các huyện, thị xã: Tại đây!

- Bảng phân bổ các điểm thi và lực lượng tình nguyện viên tại các điểm thi tại địa bàn thành phố Pleiku: Tại đây!

- Tài liệu tập huấn Chương trình "Tư vấn - Tiếp sức mùa thi": Tại đây!
--------------------------------
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH