Hoạt động Đoàn

Thông báo kết quả và đáp án kỳ III phần thi trắc nghiệm Cuộc thi “Nét đẹp tri thức - Thanh niên Gia Lai hướng tới Đại hội Đoàn các cấp”

(Cập nhật ngày: 05/07/2017, Số lượt xem: 1645)
   

* Kết quả kỳ III, phần thi trắc nghiệm:


Tổng số bài dự thi là 2376. Trong đó, bài thi viết 1626, thi trực tuyến Website 750. Số lượt ĐVTN trả lời đúng tất cả các câu hỏi kỳ III cuộc thi là: 895.

- Căn cứ theo Thể lệ và kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức công bố các giải thưởng như sau:
+ 01 giải nhất: Trần Thị Hồng Nhung, Thư viện tỉnh Gia Lai (Dự đoán số người trả lời đúng: 895).
+ 01 giải nhì: Phạm Thăng Bằng, Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Pleiku, Gia Lai (Dự đoán số người trả lời đúng: 896).
+ 01 giải ba: Nguyễn Vũ Long, Tổ 12, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai (Dự đoán số người trả lời đúng: 896).
+ 01 giải khuyến khích: Dương Trung Kiên, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (Dự đoán số người trả lời đúng: 897).

* Thông báo Đáp án câu hỏi kỳ III:

Câu 1: Luật Thanh niên được Quốc hội Khoá XI thông qua vào năm nào? a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. 2006
Đáp án c
Tài liệu: Phần giới thiệu và phần hiệu lực thi hành của Luật Thanh niên

Câu 2: Luật Thanh niên có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
a. 6 chương và 36 điều
b. 7 chương và 36 điều
c. 6 chương và 37 điều
d. 7 chương và 37 điều
Đáp án a
Tài liệu: Luật Thanh niên

Câu 3: Thanh niên quy định trong Luật Thanh niên là công dân Việt Nam trong độ tuổi nào?
a. Từ  đủ 14 đến 30 tuổi
b. Từ đủ 15 đến 30 tuổi
c. Từ đủ 16 đến 30 tuổi
d. Từ đủ 15 đến 32 tuổi
Đáp án c
Tài liệu: Điều 1, Chương  I, Luật Thanh niên

Câu 4: Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên bao gồm những nội dung nào sau đây?
a. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên.
b. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.
c. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.
d. Cả ba ý trên
Đáp án d
Tài liệu: Điểm a, b, c, d; Khoản 1, Điều 5, Chương I, Luật Thanh niên

Câu 5: Cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên là?
a. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
b. Trung ương Hội LHTN Việt Nam
c. Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam
d. Cả ba ý trên
Đáp án c
Tài liệu: Điều 6, Chương I, Luật Thanh niên

Câu 6: Tổ chức thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên bao gồm?
a. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Các tổ chức khác của thanh niên được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của tổ chức và trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.
b. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. c. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
d. Không quy định
Đáp án a
Tài liệu: Khoản 2, Điều 32, Chương V, Luật Thanh niên

Câu 7: Luật Thanh niên quy định thanh niên có những quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
a. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập; trong lao động; trong bảo vệ Tổ quốc; trong hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
b. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; trong bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể dục, thể thao; trong hôn nhân và gia đình; trong quản lý nhà nước và xã hội.
c. Cả hai ý trên đúng
d. Cả hai ý trên đều sai
Đáp án c
Tài liệu: Điều 9-Điều 16, Chương II, Luật Thanh niên

Câu 8: Luật Thanh niên nghiêm cấm thanh niên thực hiện những hành vi nào sau đây?
a. Vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; Hoạt động mại dâm, đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội khác
b. Mua, bán, trao đổi, tàng trữ, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung độc hại
c. Gây rối trật tự công cộng
d. Tất cả các hành vi trên
Đáp án d
Tài liệu: Điểm a, b, c, d; Khoản 1, Điều 8, Chương I, Luật Thanh niên

Câu 9: Chính phủ đã ban hành văn bản nào để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên?
a. Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007
b. Công văn hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
c. Nghị định sửa đổi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
d. Chính phủ không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên
Đáp án a
Tài liệu: Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=33695

----------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH