Hoạt động Đoàn

Thông báo kết quả và đáp án kỳ II phần thi trắc nghiệm cuộc thi Nét đẹp tri thức -Thanh niên Gia Lai hướng tới Đại hội Đoàn các cấp

(Cập nhật ngày: 06/06/2017, Số lượt xem: 1398)
   

* Kết quả kỳ II phần thi trắc nghiệm


Tổng số bài dự thi là 4611. Trong đó, bài thi viết 3636, thi trực tuyến Website 975. Số lượt ĐVTN trả lời đúng tất cả các câu hỏi kỳ II cuộc thi là: 853.

- Căn cứ theo Thể lệ và kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức công bố các giải thưởng như sau:

+ 01 giải nhất: Trần Ngọc Anh, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa (Dự đoán số người trả lời đúng: 879).

+ 01 giải nhì: Lê Thị Tuyết Mai, Sở Khoa học và Công nghệ (Dự đoán số người trả lời đúng: 897).

+ 01 giải ba: Mai Thị Thanh Dịu, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh (Dự đoán số người trả lời đúng: 905).

+ 01 giải khuyến khích: Huỳnh Ngọc Kha, Đoàn phường Tây Sơn, thành phố Pleiku (Dự đoán số người trả lời đúng: 800).

* Thông báo đáp án các câu hỏi kỳ II

Câu 1: Tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày tháng năm nào?
a. 24/5/1932
b. 24/5/1945
c. 24/5/1954
d. 24/5/1975
Đáp án a
Tài liệu, Website Báo Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8462/201205/gia-lai-80-nam-xay-dung-va-phat-trien-2154288/

Câu 2: Tỉnh Gia Lai tiếp giáp với những tỉnh nào dưới đây?
a.     Phú Yên, Đak Lak, Bình Định
b.     Phú Yên, Đak Lak, Bình Định, Kon Tum
c.      Phú Yên, Đak Lak, Bình Định, Kon Tum, Quảng Ngãi
d.     Phú Yên, Đak Lak, Bình Định, Kon Tum, Đak Nông
Đáp án c
Tài liệu: Trang 13, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005), NXB Chính trị quốc gia
Website: http://svhttdl.gialai.gov.vn/SpecialPages/Gioi-thieu/Qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.aspx

Câu 3: Tỉnh Gia Lai hiện nay có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?
a.     15
b.     16
c.      17
d.     18
Website: http://svhttdl.gialai.gov.vn/SpecialPages/Gioi-thieu/Qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.aspx

Câu 4: Hiện nay có bao nhiêu dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai?
a.  31
b.  34
c.  35
d.  54
Đáp án b
Tài liệu, Website: Báo Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8216/201203/gioi-thieu-chung-ve-tinh-gia-lai-2137448/

Câu 5: 03 Dân tộc có số lượng dân cư đông nhất tỉnh Gia Lai là?
a.  Kinh, Jrai, Bahnar
b. Chăm, Jrai, Bahnar
c.  Ê đê, Jrai, Bahnar,
d.  Xơ đăng, Jrai, Bahnar
Đáp án a
Website: Sở Văn hóa Thể theo và Du lịch tỉnh Gia Lai http://svhttdl.gialai.gov.vn/SpecialPages/Gioi-thieu/Qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.aspx

Câu 6: Không gian văn hóa cồng chiêng của người đồng bào Jrai, Banah đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm nào?
a.  2000
b.  2001
c.  2005
d.  2010
Đáp án c
Tài liệu: Website: Sở Văn hóa Thể theo và Du lịch tỉnh Gia Lai

Câu 7: Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, Tỉnh Gia Lai - Kon Tum được tách thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum khi nào?
a. 1986
b.  1991
c. 1997
d. 2000
Đáp án b
Tài liệu: Trang 698, mục I, chương XII quyển lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005).

Câu 8: Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã trải qua mấy kỳ Đại hội?
a. 12
b. 13
c. 14
d. 15
Đáp án d

Câu 9: Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng Đại hội các dân tộc thiếu số miền Nam tại Pleiku vào thời gian nào?
a. 19.4.1945
b. 19.4.1946
c. 19.4.1947
d. 19.4.1950
Đáp án b
Tài liệu: Website Báo Gia Lai,  http://baogialai.com.vn/channel/1541/200908/y-nghia-sau-sac-tu-thu-bac-ho-gui-dai-hoi-cac-dan-toc-thieu-so-mien-nam-tai-pleiku-1714761/

------------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH