Thời sự trong tỉnh

Thông báo địa chỉ tên miền mới của Trang tin điện tử Tỉnh đoàn Gia Lai

(Cập nhật ngày: 03/06/2020, Số lượt xem: 567)
   

Từ ngày 01/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chính thức thay đổi tên miền của trang tin điện tử Tỉnh đoàn từ tên miền: http://www.tinhdoangialai.org.vn thành http://www.tinhdoan.gialai.org.vn; đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:1. Tuyên truyền, phổ biến địa chỉ tên miền mới (http://www.tinhdoan.gialai.org.vn) đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

2. Thường xuyên truy cập, chia sẻ các thông tin trên trang tin điện tử Tỉnh đoàn Gia Lai để kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn. Đồng thời tăng cường các tin, bài phản ánh hoạt động, cách làm hay, mô hình sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu,… của địa phương, đơn vị (Việc gửi tin, bài thực hiện theo công văn số 557-CV/TĐTN-BBT, ngày 16/7/2018 của Ban Biên tập Trang tin điện tử Tỉnh đoàn V/v thông báo cơ chế tiếp nhận, đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Gia Lai).

------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH