Thời sự trong tỉnh

Thông báo câu hỏi kỳ thi thứ năm - Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động (Từ ngày 26/7 - 09/8/2019)

(Cập nhật ngày: 26/07/2019, Số lượt xem: 747)
   

Câu hỏi kỳ thi thứ năm, cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Các bạn ĐVTN có thể truy cập vào địa chỉ: thongtintuyengiaogialai.vn để tham gia dự thi.


Câu 1.  Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản được công bố năm 1969), điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
b. “Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
c. Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
d. “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Câu 2: Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản được công bố năm 1969), Bác đã căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến các chi bộ cần phải làm gì để thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng?
a. “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
b. “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình ... Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
c. “...Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
d. Cả ba phương án trên.

Câu 3:Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận” là gì?
a. Dân vận là vận động tất cả lực lượng không để sót một người dân nào để thực hiện những công việc nên làm.
b. Dân vận là vận động mỗi người dân không để sót người dân nào, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho.
c. Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.
d. Dân vận là vận động tất cả lực lượng để thực hành những công việc đoàn thể giao cho

Câu 4: Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2005), anh (chị) hãy cho biết ở tỉnh Gia Lai ai là người đã để tang Bác Hồ theo phong tục tập quán của dân tộc mình: trong 100 ngày không cắt tóc, không cạo râu để tưởng nhớ Người?
a. Anh hùng Núp.
b. Ksor Ní (Ama Nhan).
c. Kpă Thìn (Bơhâm).
d. Cả 3 phương án trên

Câu 5: “...Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Anh (chị) hãy cho biết câu trên được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
a. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
b. Dân vận
c. Di chúc
d. Sửa đổi lối làm việc

Câu 6: Theo anh (chị), kỳ thi này có bao nhiêu người tham gia dự thi?
--------------------------

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH