Hoạt động Đoàn

Thị đoàn Ayun Pa: Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

(Cập nhật ngày: 22/01/2020, Số lượt xem: 4025)
   

Căn cứ Hướng dẫn số 45-HD/TĐTN- BTG ngày 6/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Ngày 21/01/2020, Ban chấp hành Thị đoàn Ayun Pa tổ chức sinh hoạt chính trị và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), với chủ đề “Tuổi trẻ Ayun Pa sắt son niềm tin với Đảng”. Đây là một trong những hoạt động cao điểm của Đoàn thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong dịp này, toàn thị xã đã giới thiệu được 104 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, trong đó, trên địa bàn dân cư là 59 đoàn viên; trường học 17 đoàn viên; khối công chức, viên chức 17 đoàn viên và lực lượng vũ trang 11 đoàn viên. Việc bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện dân chủ, đúng quy định. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú và báo cáo với cấp ủy về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.

 

    

Đ/c Phan Thị Kiều Lương - Bí thư thị đoàn Ayun Pa trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy

 

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng là dịp sinh hoạt chính trị thiết thực để các cấp bộ Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Đồng thời, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Tân - Thị đoàn Ayun Pa  

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH