Thể lệ cuộc thi
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Thể lệ 01/12/2016 Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai năm 2017 với chủ đề “Tiếng hát tuổi xanh” Tải về
Thể lệ Cuộc thi 11/11/2016 Thể lệ Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2016 Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH