Thời sự trong tỉnh

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7, năm 2019

(Cập nhật ngày: 18/01/2019, Số lượt xem: 10961)
   

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Báo Gia Lai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức.


THỂ LỆ CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG
TỈNH GIA LAI LẦN THỨ 7, NĂM 2019

 
  -Căn cứ Quyết định số: 1185/QĐ- LHHVN ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018- 2019);
- Căn cứ Công văn số 800/LHHVN-VIFOTEC ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số: 1263/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7, năm 2019;
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Gia Lai ban hành Thể lệ Cuộc thi năm 2019 như sau:
 
Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7, năm 2019 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
 
Điều 2. CƠ QUAN TỔ CHỨC, PHỐI HỢP

 1. Cơ quan tổ chức:
  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai;
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai;
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai;
  • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
 2. Các cơ quan phối hợp:
  • Đài PT- TH tỉnh Gia Lai;
  • Báo Gia Lai.

 
Điều 3.BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Ban Tổ chức Cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
- Đài PT- TH tỉnh;
- Báo Gia Lai.

2. Ban Tổ chức quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển, chọn lựa những mô hình, sản phẩm đạt yêu cầu Thể lệ Cuộc thi đưa vào chấm chung khảo.
3. Ban Tổ chức quyết định thành lập Hội đồng giám khảo để đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi.
4. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai.

 
Điều 4.ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
          Là thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tuổi từ 6 - 19 (có ngày sinh từ 31/7/2000 đến 31/7/2013), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai.
               
Điều 5.LĨNH VỰC DỰ THI
          Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau:
          1. Đồ dùng dành cho học tập;
          2.Phần mềm tin học;
          3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
          4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
          5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
               
Điều 6.TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI MÔ HÌNH, SẢN PHẨM DỰ THI
          1. Các mô hình, sản phẩm của người dự thi phù hợp theo lĩnh vực dự thi;
          2. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có mô hình đúng theo ý tưởng của người dự thi;
          3. Các mô hình, sản phẩm được làm từ nguyên vật liệu có sẵn trong nước hoặc tận dụng những phế phẩm để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của thể lệ này;
          4. Mô hình, sản phẩm dự thi bắt buộc phải có bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng.
               
Điều 7.YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI
          1. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 5 tác giả có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất) phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.
          2. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học). Người dự thi phải có khả năng chế tác và thuyết minh được.
          3. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi.
Điều 8.HỒ SƠ DỰ THI
      Hồ sơ gồm:

 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi theo mẫu;
 2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải kèm theo chương trình cài đặt và hướng dẫn;
 3. Bản thuyết minh;
 4. Ảnh tác giả cở 4 x 6 cm (2 ảnh ghi rõ họ tên ở mặt sau);
 5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

 
Điều 9.GIẢI THƯỞNG
- 01 Giải đặc biệt, trị giá:                   14.000.000 đồng và Giấy khen.
- 02 Giải nhất, mỗi giải trị giá:          10.000.000 đồng và Giấy khen.
- 04 Giải nhì, mỗi giải trị giá:              7.000.000 đồng và Giấy khen.
- 06 Giải ba, mỗi giải trị giá:               5.000.000 đồng và Giấy khen.
- 12 Giải khuyến khích, mỗi giải:      3.000.000 đồng và Giấy khen.
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét tặng giấy khen cho đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi; tặng giấy khen cho đơn vị có nhiều mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi. Ngoài ra, còn có Bằng khen, giấy khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai,...
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét chọn và quyết định tặng thưởng cho những tác giả thuộc các đối tượng là người dân tộc thiểu số; trẻ tuổi nhất;...
Kết thúc chấm giải, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xét chọn những mô hình, sản phẩm đoạt giải cao gửi tham gia Cuộc thi toàn quốc. Về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi toàn quốc, bao gồm:
- 01 giải Đặc biệt trị giá:             20.000.000 đồng và Huy chương vàng;
- 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá:   15.000.000 đồng và Huy chương vàng;
- 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá:     10.000.000 đồng và Huy chương bạc;
- 30 giải Ba, mỗi giải trị giá:         8.000.000 đồng và Huy chương đồng;
- 60 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng;
 
Điều 10. NỘP, NHẬN HỒ SƠ DỰ THI
Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến: Hết ngày 20/06/2019 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, 98 B Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.
 ĐT: 0269.3719110 Email: lienhiephoigialai@yahoo.com.vn
Hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
 
 
Điều 11. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,...). Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai theo qui định hiện hành.
 
Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có Điều, khoản nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp trình Trưởng ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế./.

----------------------------------------------------
                   
                                                                   

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH