Thời sự trong tỉnh

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động

(Cập nhật ngày: 03/06/2019, Số lượt xem: 5543)
   

I- Đối tượng dự thi Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi.


II-Nội dung thi
Tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; về những thành tựu trên các mặt đời sống xã hội của tỉnh Gia Lai sau 50 năm thực hiện Di chúc. Khẳng định tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, cũng như tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lai với Người.
* Tài liệu tham khảo:
-Hồ Chí Minh toàn tập (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội – xuất bản năm 1996, năm 2011).
- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản công bố năm 1969).
- Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).
- Các tài liệu, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
+ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
+ Chuyên đề 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
+ Chuyên đề 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân”.
+ Tài liệu “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản năm 2016.
- Các tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các Nhà xuất bản trong nước in ấn, phát hành.
- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 – 2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản năm 2009.
III-Hình thức, thời gian thi và cách tính kết quả
1. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thứcthi trắc nghiệm; gồm06kỳ thi (hai tuần01 kỳ); bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi (ngày 03tháng 6năm 2019) và kết thúc vào ngày 23tháng 8năm 2019.
Mỗi kỳ thi gồm có 06câu hỏi; trong đó,có 05câu hỏi trắc nghiệmvà 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia kỳ thi để làm cơ sở tính kết quả thi.
Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/kỳ; kết quả các lần thi được tính riêng biệt và có giá trị ngang nhau.
1.1. Nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm được thông báo rộng rãi với các hình thức sau đây:
- Câu hỏi thi trắc nghiệm Online được công bố trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai; theo địa chỉ: http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết: http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tinhdoangialai.org.vn.
- Đồng thời, câu hỏi thi được đăng tải trên Báo Gia Lai và trên hai làn sóng Phát thanh -Truyền hình tỉnh Gia Lai.
1.2. Người dự thi sử dụng các hình thức sau để trả lời câu hỏi thi:
a. Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi bài thi trực tiếp trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.
b. Tải bài thi trắc nghiệm tại http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; tiếp đến chọn đáp án trả lời câu hỏi, sau đó gửi bài thi qua hộp thư điện tử: tracnghiemtggl@gmail.com.
- Điền các thông tin cá nhân: Họ và tên, cơ quan/tổ chức, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, Email, CMND, số người dự đoán…
- Nhập “Mã bảo mật” và bấm vào ô “Gửi” là kết thúc bài thi.
c. In bài thi ra giấy thi và đánh dấu (x) vào kết quả, các thông tin cá nhân người dự thi. Gửi bài thi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, số 02- Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Thời gian thi
2.1. Thời gian cụ thể của 6 kỳ thi trắc nghiệm được tính như sau:
- Kỳ thứ nhất:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 8 giờ 30’, ngày 03 tháng 6 năm 2019 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ nhất vào lúc 17 giờ,ngày14tháng 6năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ nhất vào lúc 7giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2019. 
- Kỳ thứ hai:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 7giờ, ngày 17 tháng 6năm 2019và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ haivào lúc 17 giờ, ngày28 tháng 6năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ hai vào lúc 7giờ, ngày 03 tháng 7 năm 2019. 
- Kỳ thứ ba:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 7giờ, ngày 01 tháng 7 năm 2019và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ bavào lúc 17 giờ, ngày12 tháng 7 năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ ba vào lúc 7giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2019. 
- Kỳ thứ tư:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 7giờ, ngày 15 tháng 7 năm 2019và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ tưvào lúc 17 giờ, ngày26 tháng 7 năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ tư vào lúc 7giờ, ngày 31 tháng 7 năm 2019. 
- Kỳ thứ năm:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 7giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2019và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ nămvào lúc 17 giờ, ngày09 tháng 8 năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ năm vào lúc 7giờ, ngày 14 tháng 8năm 2019. 
- Kỳ thứ sáu:
+ Bắt đầu công bố câu hỏi từ 7giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2019và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;
+ Kết thúc kỳ thi thứ sáuvào lúc 17 giờ, ngày23 tháng 8 năm 2019.
+ Công bố kết quả người đạt giải kỳ thi thứ sáu vào lúc 7giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2019. 
2.2.Thời gian tổng kết Cuộc thivà trao giải: vào đầu tháng 9 năm 2019 (Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo cụ thể đến các cá nhân và tập thể đạt giải).
3.Cách tính kết quả thi
- Trong trường hợp một cá nhân có nhiều bài tham gia dự thi trong cùng một kỳ thi, và có những số dự đoán gần với kết quả của kỳ thi; thì Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ chọn 01 kết quả gần đúng nhất của cá nhân đó để trao giải.
- Kết quả được tính cho người có đáp án chính xác và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.
+ Đáp án thi trực tuyến trên trang tin điện tử: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn được tính ngay khi bài dự thi điền đầy đủ kết quả, các thông tin theo yêu cầu và gửi thành công về Ban Tổ chức Cuộc thi.
+ Đáp án gửi qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com được tính ngay khi người dự thi gửi đáp án cho Ban Tổ chức Cuộc thi.
+ Đáp án gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi đi.
- Trường hợp có nhiều người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng cáccâu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào thời gian gửi đáp án để trao giải cho người có đáp án gửi về sớm nhất.
IV-Trách nhiệm pháp lý
Ban Tổ chức Cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm do các sự cố về kỹ thuật, như bị thất lạc bài thi qua đường bưu điện, nghẽn mạng Internet… hoặc người tham gia dự thi vi phạm của Thể lệ Cuộc thi.
V-Cơ cấu giải thưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy traogiấy chứng nhận kèmgiải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm.
- Mỗi kỳ, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
+ 01 giải nhất:2.000.000đ
+ 02 giải nhì,mỗi giải: 1.500.000đ
+ 03 giải ba, mỗi giải:1.000.000đ
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải:500.000đ
- Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 5.000.000 đồng. 
 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH