Hoạt động Hội - Đội

Tăng cường nắm bắt công tác tổ chức Đại hội Hội các cấp và việc triển khai cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn-Hội năm 2019

(Cập nhật ngày: 01/04/2019, Số lượt xem: 1260)
   

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Kế hoạch số 30-KH/UBH, ngày 30/11/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhằm nắm bắt công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024; công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2019;


Ngay từ tháng 02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đăng ký làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về công tác chuẩn bị, chỉ đạo Đại hội Hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương. Qua buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp xã đảm bảo tiến độ, trước 30/3/2019. Chậm nhất 16h00’ thứ 5 hằng tuần, Thường trực UB Hội cấp huyện báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội cấp cơ sở và lịch tổ chức Đại hội tuần kế tiếp về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh để tổng hợp, báo cáo; chọn tỷ lệ hiệp thương chức danh Chủ tịch Hội trực tiếp tại Đại hội đảm bảo tỷ lệ ít nhất 25% tổng số cơ sở Hội.Quang cảnh buổi làm việc


Tùy theo tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, sự định hướng của cấp ủy, lãnh đạo, Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp để xây dựng Báo cáo chính trị và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Chú trọng việc chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, việc mới, việc khó để thực hiện; quan tâm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngoài tổ chức Hội; đoàn kết tập hợp các CLB, Đội, nhóm theo sở thích tham gia đồng hành cùng với các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên làm kinh tế giỏi vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Lựa chọn và đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội Hội. Lưu ý, các công trình, phần việc thanh niên phải đem lại lợi ích cho cộng đồng, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của thanh niên địa phương. Tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Hội các cấp, sự đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên.Tăng cường các tin bài, cập nhật thông tin, các nội dung chào mừng Đại hội Hội các cấp trên các trang mạng xã hội (Fanpage, facebook...) của các cấp bộ Đoàn, Hội. Tích cực chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Đại hội Hội các cấp trên các diễn đàn, trang mạng xã hội.

Đồng thời, tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo việc triển khai chương trình công tác Đoàn-Hội năm 2019; công tác tổ chức Đại hội Hội cấp xã, cấp huyện đảm bảo tiến độ, yêu cầu và nội dung Đại hội đề ra.
Tính đến ngày 1/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành làm việc với các đơn vị: Chư Sê, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Kbang.
 

Ban ĐKTHTN

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH