Thời sự trong tỉnh

Tài liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

(Cập nhật ngày: 02/02/2018, Số lượt xem: 2851)
   

Ban tổ chức Cuộc thi giới thiệu Tài liệu tham khảo:


1. Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: TẠI ĐÂY!

2. Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI: TẠI ĐÂY!

3. Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: TẠI ĐÂY!

4. Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022: TẠI ĐÂY!

5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022: TẠI ĐÂY!

---------------------
 
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH