Hoạt động Đoàn

Tài liệu họp BCH Tỉnh đoàn lần thứ 6 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

(Cập nhật ngày: 12/07/2019, Số lượt xem: 179)
   

Tài liệu họp BCH Tỉnh đoàn lần thứ 6 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022


Các nội dung phục vụ Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 6 (Mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022:

- Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019. Tải Tại đây!

- Phụ lục số liệu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 (Tổng hợp từ các đơn vị).  Tải Tại đây!

- Phụ lục đánh giá chỉ tiêu công tác năm 2019. Tải Tại đây!

- Phụ lục đánh giá chỉ tiêu công tác năm 2019 do TW Đoàn phân bổ. Tải Tại đây!

- Phụ lục thực hiện phân bổ chỉ tiêu năm 2019. Tải Tại đây!
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH