THEO DẤU CHÂN BÁC
Hoc-va-lam-theo-Bac-tu-nhung-viec-nho-nhat-2998.jpg   Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất
Cập nhật ngày: 21/06/2019

Năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên đó những lời nhận xét mà Đoàn cấp trên, đoàn viên, thanh thiếu nhi dành cho chị Nguyễn Thị Lý-hiện đang là Bí thư Đoàn Thị trấn Phú Túc, Krông Pa, đồng thời cũng là gương cán bộ Đoàn tích cực, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT của Bộ Chính trị.
Tuoi-tre-Gia-Lai-trien-khai-hieu-qua-Chi-thi-05-CTTW-cua-Bo-Chinh-tri-2999.jpg   Tuổi trẻ Gia Lai triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật ngày: 21/06/2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn, quan trọng trong hoạt động, phong trào của tuổi trẻ, đến nay việc học tập, làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.
Huyen-doan-Duc-Co-phoi-hop-to-chuc-Le-phat-dong-Tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-Bac-2962.jpg   Huyện đoàn Đức Cơ phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019
Cập nhật ngày: 11/06/2019

Sáng ngày 11/6/2019, tại Nhà thi đấu đa năng của huyện, Huyện đoàn Đức Cơ đã phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.
Quan-diem-Ho-Chi-Minh-ve-thanh-nien-va-viec-van-dung-trong-xay-dung-va-phat-trien-2954.jpg   Quan điểm Hồ Chí Minh về thanh niên và việc vận dụng trong xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên việt nam găn với cách mạng công nghiệp 4.0
Cập nhật ngày: 06/06/2019

Cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. Việt Nam không nằm ngoài những tác động của việc ứng dụng các công nghệ số hóa và kết nối vào sản xuất và kinh doanh của Cách mạng công nghiệp 4.0. Môi trường kỹ thuật số năng động này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển những tài năng mới, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, bởi vì thanh niên là “người chủ tương lai của nước nhà”, là người xung phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Nhung-bai-hoc-cam-dong-ve-tam-guong-dao-duc-cua-Bac-Ho-trong-thuc-hanh-tiet-kiem-2470.jpg   Những bài học cảm động về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm, lãng phí
Cập nhật ngày: 01/06/2019

Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức.
Gian-di-ma-tiet-kiem-2930.jpg   Giản dị mà tiết kiệm
Cập nhật ngày: 29/05/2019

Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng:
Dau-can-thanh-nien-co-dau-kho-co-thanh-nien-2915.jpg   "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"
Cập nhật ngày: 21/05/2019

Lời căn dặn ấy của Bác đã trở thành kim chỉ nam để thế hệ trẻ toàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, xứng đáng là rường cột của nước nhà.
50-nam-thuc-hien-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-19692019--Doan-ketgia-tri-2908.jpg 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Đoàn kết-giá trị cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 17/05/2019

Trong Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập), các nhà nghiên cứu đã khảo sát và đưa ra con số thống kê có đến hơn 40% bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung tư tưởng “đoàn kết”. Có thể thấy, đoàn kết là một nội dung lớn, mang giá trị cả về lý luận và thực tiễn xuyên suốt cuộc đời cách mạng của Người.
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”
Cập nhật ngày: 03/05/2019

Hậu quả của chính sách ngu dân mà thực dân Pháp để lại sau hơn 80 năm đô hộ nước ta đó là hơn 95% người Việt Nam mù chữ. “Ngu dân” là một trong những phương pháp thâm độc mà chế độ thực dân sử dụng để cai trị nhân dân Việt Nam. Chúng không muốn cho dân ta biết chữ để dễ bề lừa dối, bóc lột và đàn áp.
De-cuong-tuyen-truyen-50-nam-thuc-hien-Di-chuc-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-2878.jpg   Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 26/04/2019

Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965 Bác viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-van-hoa-va-van-de-xay-dung-van-hoa-van-minh-cong-so-trong-2464.jpg   Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong thanh niên hiện nay
Cập nhật ngày: 16/04/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó tư tưởng của Người về văn hóa chiếm một vị trí hết sức quan trọng.
Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 10/04/2019

Tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong vắt như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng; không phải là “nghệ thuật xã giao” được gò theo những nguyên tắc định sẵn, càng không phải là những “xảo thuật xử thế” giả dối để mua chuộc lòng người, mà đó là sự "kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc”; hướng con người đến chân, thiện, mỹ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam
Cập nhật ngày: 01/04/2019

1. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của trí thức với cách mạng và xã hội Việt Nam
Can-bo-can-phai-hoc-de-lam-day-to-nhan-dan-2461.jpg   Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân
Cập nhật ngày: 27/03/2019

Cách đây 71 năm, ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ. Sau nhiều thập kỷ, trình độ văn hóa của người dân Việt Nam tuy đã được nâng lên, hết mù chữ nhưng theo đánh giá của các chuyên gia còn nhiều khiếm khuyết về văn hóa, trong đó có giáo dục, đào tạo đối với cán bộ và nhân dân. Điều đó cho thấy rằng, rất cần phải tiếp tục mổ xẻ vấn đề “học” ở nước ta hiện nay.
Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-doan-ket-va-hop-tac-quoc-te-2460.jpg   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế
Cập nhật ngày: 19/03/2019

Khi đánh giá về những cống hiến nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc chiến đấu chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”(1).

PHÓNG SỰ ẢNH