Quyết định - Quy chế
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 461-QĐ/TĐTN-VP 12/11/2015 Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải về
Số: 376-QĐ/TĐTN-VP 04/02/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai Tải về
Số: 313 QĐ/TĐTN-VP 15/08/2014 Quyết định về việc ban hành quy định sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH