Câu hỏi cuộc thi
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được diễn ra từ ngày 29-30/2019 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Gia Lai.
------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------------

-----------------------------------------
------------------------------------------

Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng?
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để dự thi
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Ghi chú
Mã bảo vệ

PHÓNG SỰ ẢNH