Nghi thức Hội - Đội
Nghi-thuc-va-Huong-dan-thuc-hien-Nghi-thuc-Doi-TNTP-Ho-Chi-Minh-1119.jpg      Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 28/09/2015

Ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương.


PHÓNG SỰ ẢNH