Lịch sử Đoàn – Hội – Đội
Gia-Lai-Danh-sach-Bi-thu-Tinh-doan-qua-cac-thoi-ky-1222.png      Gia Lai: Danh sách Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ
Cập nhật ngày: 04/01/2016

Giới thiệu Danh sách Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ
Lich-su-Hoi-Lien-hiep-Thanh-nien-Viet-Nam-15101956-231.jpg      Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956)
Cập nhật ngày: 28/02/2014

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay…
Lich-su-Doi-Thieu-nien-Tien-phong-Ho-Chi-Minh-230.jpg      Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 26/02/2014

Ngày 15 tháng 5 năm 1941: Đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được thành lập bởi Lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Ái Quốc ở gần hang Pắc Pó, xuôi dòng suối Lênin, dưới chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Lich-su-ten-goi-cua-doan-TNCS-Ho-Chi-Minh-38.jpg Lịch sử tên gọi của đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 22/09/2013

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi


PHÓNG SỰ ẢNH