Kỹ năng soạn thảo văn bản
Huong-dan-the-thuc-van-ban-cua-Doan-TNCS-Ho-Chi-Minh-1072.jpg      Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 13/08/2015

Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các mẫu kèm theo.
Cách viết báo cáo
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Phương pháp viết một bản báo cáo
Quy tắc khi soạn thảo văn bản
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản
Phuong-phap-soan-thao-cong-van-146.jpg      Phương pháp soạn thảo công văn
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng:


PHÓNG SỰ ẢNH