Kỹ năng công tác Đoàn-Hội
Phuong-phap-va-Ky-nang-to-chuc-doi-thoai-Hoi-thao-Dien-dan-1071.jpg      Phương pháp và Kỹ năng tổ chức đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn
Cập nhật ngày: 13/08/2015

Đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn đều giống nhau về 3 phương diện: Nhu cầu, sự bình đẳng và mục đích
Kịch bản lửa trại
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Một số kịch bản lửa trại LỬA TRẠI KHAI MẠC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG HÙNG VƯƠNG
To-chuc-cam-trai-he-cho-thieu-nhi-141.jpg      Tổ chức cắm trại hè cho thiếu nhi
Cập nhật ngày: 24/09/2013

Đây là hoạt động đòi hỏi Phụ trách Đội phải nắm vững những đặc trưng, phương pháp và nguyên tắc tổ chức hoạt động cho các em


PHÓNG SỰ ẢNH