Kiến thức Pháp luật
Huong-ung-Ngay-Quoc-te-chong-tham-nhung-0912-nam-2019-3307.jpg Hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2019
Cập nhật ngày: 06/12/2019

Ngày Quốc tế chống tham nhũng, viết tắt là IACD (International Anti-Corruption Day) được tổ chức vào ngày 09/12 hàng năm, kể từ khi thông qua Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng vào ngày 31/10/2003.
Triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2019
Cập nhật ngày: 18/10/2019

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh có công văn số 2237/UBND-NC V/v triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018
Cập nhật ngày: 12/06/2019

Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 do Thanh tra tỉnh Gia Lai biên soạn.
10-Luat-se-co-hieu-luc-thi-hanh-bat-dau-tu-ngay-112019-2705.jpg   10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019
Cập nhật ngày: 26/12/2018

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
Xoa-bo-tap-quan-lac-hau-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-2006.jpg   Xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình
Cập nhật ngày: 11/10/2017

Bên cạnh những phong tục, tập quán tốt đẹp cần giữ gìn, phát huy, hiện nay trong cộng đồng Jrai còn tồn tại những tập quán về hôn nhân và gia đình đã lạc hậu, thậm chí trái với quy định của pháp luật.
Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-dinh-so-782017NDCP-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-cu-the-trach-1907.jpg   Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong công tác thanh niên
Cập nhật ngày: 19/07/2017

Ngày 03/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.
Shisha-co-My-Nhung-hiem-hoa-tiem-an-1512.jpg   Shisha, "cỏ Mỹ": Những hiểm họa tiềm ẩn
Cập nhật ngày: 02/07/2016

Vài năm trở lại đây, khá nhiều thanh-thiếu niên ở Gia Lai đã tìm đến shisha và “cỏ Mỹ” như một cách để thể hiện sự “sành điệu”, “đẳng cấp” với bạn bè bất chấp những tác hại khôn lường của các chất này với sức khỏe.
Gioi-thieu-Luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-1217.jpg   Giới thiệu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Cập nhật ngày: 27/12/2015

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và ngày 02 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Giới thiệu những điểm mới và một số nội dung trọng tâm của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
Cập nhật ngày: 27/11/2015

Từ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội được ban hành đầu tiên năm 1960, đến nay đã được Quốc hội sửa đổi 06 lần (1964, 1980, 1992, 1997, 2001 và 2010). Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, ngày 25/6/2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) năm 2015 đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015. Luật năm 2015 đã kế thừa và phát triển các quy định trong các luật bầu cử hiện hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 2013, khắc phục những hạn chế, bất cập liên quan đến quy trình, thủ tục bầu cử; pháp điển hóa một số nội dung trong hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND... Luật tiếp tục khẳng định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của nước ta được tiến hành theo nguyên tắc: “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Xin giới thiệu những điểm mới, một số nội dung trọng tâm của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND năm 2015, cụ thể như sau:
Luat-Thanh-nien-1056.jpg   Luật Thanh niên
Cập nhật ngày: 03/08/2015

Luật số 53/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Thanh niên


PHÓNG SỰ ẢNH