Kế hoạch - Chương trình
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 122-KH/TĐTN-BTG 13/02/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019 Tải về
Số 120-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" năm 2019 Tải về
Số 119-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2019 Tải về
Số: 121-KH/TĐTN-BTG 01/02/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Gia Lai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Tải về
Số 118-KH/TĐTN-TCKT 31/01/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Tải về
Số: 58 KH/HĐĐ 29/01/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về
Số: 117-KH/TĐTN-TTNTH 29/01/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2022 Tải về
Số 116-KH/TĐTN-BTG 29/01/2019 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 Tải về
Số: 59/KH-BĐGL-TĐTN 24/01/2019 Kế hoạch phối hợp và thỏa thuận triển khai thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án: “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa Tải về
Số: 112-KH/TĐTN-BTG 22/01/2019 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 27-KH/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 28-HD/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 09 -CTr/TĐTN-VP 10/01/2019 CT Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Tải về
Số: 53 -KH/HĐĐ 17/12/2018 KH Triển khai Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2022 Tải về
Số: 103 KHPH/TĐTN-SGDĐT 07/12/2018 Kế hoạch phối hợp ổ chức Hội thi tuyên truyền về “Phòng, chống ma túy; an ninh học đường và an toàn giao thông” trong học sinh khối THPT, năm 2018 Tải về
Số: 102-KHPH/TĐTN-SGDĐT 07/12/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai năm 2019 Tải về
Số: 98 KHPH/TĐTN-SGDĐT 14/11/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” khối THPT, năm học 2018 - 2019 Tải về
Số: 95-KH/TĐTN-TTNTH 26/10/2018 KH Triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 Tải về
Số 94-KH/TĐTN-VP 22/10/2018 KH tổ chức kiểm tra và giao ban cụm hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 Tải về
Số: 93 -KH/TĐTN-BTG 18/10/2018 Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH