Kế hoạch - Chương trình
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 76-KH/TĐTN-TCKT 19/07/2018 KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Tải về
Số 28-KH/UBH 05/07/2018 Kế hoạch tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh lần thứ VI Tải về
Số: 67 -KH/TĐTN-BTG 29/06/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Tải về
Số 66-KH/TĐTN-TCKT 18/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện về Quy định chế độ học tập LLCT đối với cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số: 64 KH/TĐTN-BTG 01/06/2018 Triểu khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 Tải về
Số: 63-KH/TĐTN-CNĐ 29/05/2018 Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 Tải về
Số 62-KH/TĐTN-CNĐ 28/05/2018 KH Tổ chức chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018 Tải về
Số: 61 KH/TĐTN-TTNTH 22/05/2018 KH Tổ chức chương trình “Tư vấn - Tiếp sức mùa thi” tỉnh Gia Lai, năm 2018 Tải về
Số: 59 KH/TĐTN-TTNTH 21/05/2018 Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 Tải về
Số: 60 KH/TĐTN-TTNTH 21/05/2018 Tổ chức các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và tham gia Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 Tải về
Số: 57 KHLT/TĐTN-SGDĐT 18/05/2018 KHLT Chỉ đạo tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Hoa phượng đỏ” khối THPT, năm học 2017 - 2018 Tải về
Số: 56 -KH-BCĐ 17/05/2018 Kế hoạch Hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai năm 2018 Tải về
Số 55-KH/TĐTN-CNĐ 09/05/2018 KH Tham gia xây dựng hợp tác xã trong thanh niên giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 51-KH/TĐTN-TCKT 19/04/2018 KH Khảo sát chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư trong toàn tỉnh năm 2018 Tải về
Số: 47 -KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT- SKHCN-SNV-ĐPTTH-BGL 17/04/2018 Kế hoạch liên tịch Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần XVIII, năm 2018 Tải về
Số: 49 - KH/TĐTN-BTG 17/04/2018 KH Tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018 Tải về
Số: 46- KH/TĐTN-BTG 11/04/2018 Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tải về
Số 43-KH/TĐTN-TCKT 11/04/2018 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; giám sát, phản biện xã hội năm 2018 Tải về
Số: 42 -KH/TĐTN-BTG 10/04/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) Tải về
Số: 41- KH/TĐTN-BTG 05/04/2018 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH