Kế hoạch - Chương trình
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 142-KH/TĐTN-TTNTH 18/04/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tư vấn - Tiếp sức mùa thi" tỉnh Gia Lai năm 2019 Tải về
Số: 140 KHPH/TĐTN-BATGT-SGDĐT 10/04/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm 2019 (Kèm theo Thể lệ, Phiếu đăng ký) Tải về
Số: 30-HD/TWĐTN-TNXP 04/04/2019 Hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Tải về
Số: 134-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-SNV-ĐPTTH-BGL 21/03/2019 Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019 Tải về
Số: 129-KHPH/TĐTN-SGDĐT 11/03/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2019 Tải về
Số 126-KH/TĐTN-TTNTH 04/03/2019 KH triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh, thiếu nhi Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022 Tải về
Số 127-KH/TĐTN-TTNTH 04/03/2019 KH Triển khai, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2022 Tải về
Số: 125-KH/TĐTN-ĐKTHTN 01/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ III, năm 2019 Tải về
Số 124-KH/TĐTN-TCKT 19/02/2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; giám sát, phản biện xã hội năm 2019 Tải về
Số: 122-KH/TĐTN-BTG 13/02/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2019 Tải về
Số 120-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" năm 2019 Tải về
Số 119-KH/TĐTN-CNĐ 01/02/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2019 Tải về
Số: 121-KH/TĐTN-BTG 01/02/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Gia Lai nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Tải về
Số 118-KH/TĐTN-TCKT 31/01/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Tải về
Số 116-KH/TĐTN-BTG 29/01/2019 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 Tải về
Số: 58 KH/HĐĐ 29/01/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về
Số: 117-KH/TĐTN-TTNTH 29/01/2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2022 Tải về
Số: 59/KH-BĐGL-TĐTN 24/01/2019 Kế hoạch phối hợp và thỏa thuận triển khai thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án: “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa Tải về
Số: 112-KH/TĐTN-BTG 22/01/2019 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 09 -CTr/TĐTN-VP 10/01/2019 CT Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH