Hoạt động Đoàn

Huyện đoàn Chư Prông thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

(Cập nhật ngày: 25/10/2019, Số lượt xem: 5333)
   

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quyết định về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị, xã hội. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch Giám sát số 92-KH/HĐ ngày 7/10/2019; Quyết định thành lập đoàn giám sát và tiến hành giám sát trực tiếp ở 03 xã: Ia Drang, Ia Lâu và Ia Vê và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với tất cả UBND các xã, thị trấn còn lại.


Về nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên ở địa phương các xã, thị trấn bao gồm 02 nội dung chính: Việc triển khai và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Chư Prông đến năm 2020 của UBND huyện; Giám sát công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện.
 


Quang cảnh buổi làm việc


Thông qua hoạt động giám sát, đoàn giám sát đã có báo cáo kết luận đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa làm được của chính quyền các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên. Qua đó, đoàn giám sát đã có ý kiến đề nghị chính quyền các xã, thị trấn khắc phục những hạn chế cũng như những việc chưa làm được trong thời gian tới liên quan đến các chủ trương, chính sách áp dụng đối với thanh thiếu niên trên địa bàn. 
                 

                                                 Huyện đoàn Chư Prông

 

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH