Kiến thức Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2019

(Cập nhật ngày: 06/12/2019, Số lượt xem: 2800)
   

Ngày Quốc tế chống tham nhũng, viết tắt là IACD (International Anti-Corruption Day) được tổ chức vào ngày 09/12 hàng năm, kể từ khi thông qua Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng vào ngày 31/10/2003.


Đây là một sự kiện thường niên do Liên hợp quốc tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về tham nhũng, hối lộ và các vấn đề có liên quan, đồng thời vinh danh những người chống tham nhũng trong cộng đồng và chính phủ mỗi nước thành viên.

Việt Nam là một trong các quốc gia đã ký kết, tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, kèm theo đó là Tuyên bố về việc thực thi Công ước sẽ theo nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc có đi có lại. Ngày 07/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước.

Hưởng ứng Ngày quốc tế chống tham nhũng (9/12), đề nghị các đơn vị tùy theo tình hình thực tế tại địa phương treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung “Tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế chống tham nhũng 9/12”; có hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân tại địa phương, đơn vị nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Toàn văn nội dung Công ước được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ http://thanhtragialai.gov.vn).
 

BBT

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH