Hướng dẫn
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 18-HD/TĐTN-TCKT 19/07/2018 HD Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 15-HD/TĐTN-TCKT 18/06/2018 Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 12-HD/TĐTN-TCKT 11/06/2018 Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
10/05/2018 Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận công trình thanh niên các cấp giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 07-HD/TĐTN-CNĐ 13/04/2018 Hướng dẫn triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2018 Tải về
Số: 06 -HD/UBH 07/11/2017 Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018 Tải về
Số: 92 HD/HĐĐ 20/10/2017 Công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Số: 148 -HD/TĐTN-BTG 05/09/2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017 Tải về
Số: 147-HD/TĐTN-BTG 01/08/2017 Công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2017 Tải về
Số: 142-HD/TĐTN-BTG 04/07/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2017 Tải về
Số:141- HD/TĐTN-BTG 20/06/2017 HD Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế Tải về
Số: 140-HD/TĐTN-BTG 06/06/2017 Công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2017 Tải về
Số: 138 -HD/TĐTN-CNĐ 24/05/2017 Hướng dẫn Xây dựng tuyến đường Thanh niên tự quản Tải về
Số: 139 -HD/TĐTN-CNĐ 24/05/2017 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí 17.3 trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017 Tải về
Số: 137 -HD/TĐTN-CNĐ 22/05/2017 HD Xây dựng mô hình hợp tác xã trong thanh niên Tải về
Hội thi Tin học trẻ 19/05/2017 Hướng dẫn Nội dung thi bảng C (Trung học phổ thông) Tải về
Số: 136 -HD/TĐTN-BTG 07/05/2017 HD Công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2017 Tải về
Số: 135 -HD/TĐTN-BTG 27/04/2017 Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Tải về
HD/TĐTN-BTG 05/04/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2017 Tải về
Số: 131 -HD/TĐTN-CNĐ 22/03/2017 Đăng ký, triển khai, công nhận công trình thanh niên các cấp Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH