Hướng dẫn
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 06 -HD/UBH 07/11/2017 Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018 Tải về
Số: 92 HD/HĐĐ 20/10/2017 Công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Số: 148 -HD/TĐTN-BTG 05/09/2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017 Tải về
Số: 147-HD/TĐTN-BTG 01/08/2017 Công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2017 Tải về
Số: 142-HD/TĐTN-BTG 04/07/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2017 Tải về
Số:141- HD/TĐTN-BTG 20/06/2017 HD Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế Tải về
Số: 140-HD/TĐTN-BTG 06/06/2017 Công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2017 Tải về
Số: 138 -HD/TĐTN-CNĐ 24/05/2017 Hướng dẫn Xây dựng tuyến đường Thanh niên tự quản Tải về
Số: 139 -HD/TĐTN-CNĐ 24/05/2017 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí 17.3 trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2017 Tải về
Số: 137 -HD/TĐTN-CNĐ 22/05/2017 HD Xây dựng mô hình hợp tác xã trong thanh niên Tải về
Hội thi Tin học trẻ 19/05/2017 Hướng dẫn Nội dung thi bảng C (Trung học phổ thông) Tải về
Số: 136 -HD/TĐTN-BTG 07/05/2017 HD Công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2017 Tải về
Số: 135 -HD/TĐTN-BTG 27/04/2017 Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Tải về
HD/TĐTN-BTG 05/04/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2017 Tải về
Số: 131 -HD/TĐTN-CNĐ 22/03/2017 Đăng ký, triển khai, công nhận công trình thanh niên các cấp Tải về
Số:126-HD/TĐTN-BTG 13/02/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Tải về
Số: 124 -HD/TĐTN-BTG 06/02/2017 Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Tải về
Số: 125-HD/TĐTN-BTG 06/02/2017 Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2017 Tải về
Số: 123-HD/TĐTN-BTG 04/01/2017 Công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2017 Tải về
Số: 122-HD/TĐTN-BTG 07/12/2016 Công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2016 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH