Kỹ năng công tác Đoàn-Hội

Hướng dẫn tổ chức Lễ bàn giao học sinh từ trường học về địa bàn dân cư và ngược lại (Quy mô cấp xã)

(Cập nhật ngày: 11/05/2018, Số lượt xem: 15758)
   

* Từ trường học về địa bàn dân cư


Có thể tổ chức vào buổi tổng kết năm học (tại trường THCS và Tiểu học) hoặc vào dịp 1/6 tại địa bàn dân cư.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Cấp ủy, chính quyền xã (phường) phát biểu giao nhiệm vụ cho nhà trường, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè cấp xã phối hợp làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ trong dịp hè.
- Ban Giám hiệu nêu tóm tắt thành tích học tập của các em trong 9 tháng học ở trường và bàn giao các em về tiếp tục sinh hoạt hè ở địa bàn dân cư, có kèm phiếu sinh hoạt hè.
- Ban chỉ đạo Hoạt động hè cấp xã lên nhận bàn giao học sinh của nhà trường.
(ký kết, giao nhận học sinh từ trường học về địa bàn dân cư)
- Tuyên bố khai mạc hè, thông qua chương trình hoạt động.
- Đại diện học sinh lên phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm thực hiện tốt chương trình hoạt động hè tại địa bàn dân cư.
- Vui chơi văn hóa văn nghệ, liên hoan (nếu có).
- Tuyên bố bế mạc.

* Từ địa bàn dân cư trở lại trường học
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ban chỉ đạo Hoạt động hè tổng kết, đánh giá hoạt động hè.
- Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè.
- Nhận xét từng cá nhân tham gia sinh hoạt hè (thông qua phiếu sinh hoạt hè).
- Bàn giao học sinh cho nhà trường, chuẩn bị năm học mới.
- Đại diện nhà trường nhận bàn giao học sinh, nhận phiếu sinh hoạt hè (dùng kết quả hoạt động hè đánh giá đạo đức học sinh).
(ký giao nhận học sinh từ địa phương trở lại trường học)
- Phát biểu ghi nhận của lãnh đạo địa phương về công tác tổ chức hoạt động hè cho học sinh ở địa bàn dân cư.
- Vui chơi văn nghệ, thể dục, thể thao…
- Kết thúc buổi lễ.
 

Nguồn: Ban TTN-TH Tổng hợp

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH