Kỹ năng soạn thảo văn bản

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày: 13/08/2015, Số lượt xem: 10937)
   

Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các mẫu kèm theo.


Hướng dẫn số: 29-HD/TWĐTN-VP, ngày 29/10/2013: Tải tại đây!

Mẫu văn bản 1: /images/files/mauvanban1(1).doc

Mẫu văn bản 2: /images/files/mau2.doc

Mẫu văn bản 3: /images/files/mau3.doc
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH