Hoạt động Hội - Đội

Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa ra mắt mô hình làng thanh niên “2 không”, “2 có” tại thôn Sar, xã Ia Rbol

(Cập nhật ngày: 11/09/2019, Số lượt xem: 5422)
   

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào “Tuổi trẻ Ayun Pa chung tay xây dựng nông thôn mới”.


Nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn - Hội cơ sở vững mạnh và góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
 
Ngày 5/9/2019, Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa ra mắt điểm mô hình làng thanh niên "2 không", "2 có" tại bôn Sar, xã Ia Rbol. Về dự buổi ra mắt có: Chị Phan Thị Kiều Lương - Bí thư Thị đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa; các đồng chí đại biểu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị của bôn Sar, xã Ia Rbol.Ayun Pa: Ra mắt mô hình làng thanh niên "2 không", "2 có"
 


Việc ra mắt mô hình làng thanh niên "2 không", "2 có" nhằm mục đích xây dựng và nhân rộng làng thanh niên không có thanh niên thất nghiệp, không để xảy ra trọng án trong thanh niên, được kiềm chế so với năm trước; có hoạt động giữ gìn văn hóa truyền thống trong thanh niên và có mô hình thanh niên phát triển kinh tế.
 

Thị đoàn Ayun Pa

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH