Hình ảnh hoạt động
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-cuoi-hoc-ky-286-2388.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày cuối học kỳ (28.6)
Cập nhật ngày: 28/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày cuối chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-tam-276-2385.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ tám (27.6)
Cập nhật ngày: 27/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ tám, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-bay-266-2381.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ bảy (26.6)
Cập nhật ngày: 26/06/2018

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật: Ngày thứ bảy, chương trình Học kỳ trong quân đội 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-sau-256-2379.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ sáu (25.6)
Cập nhật ngày: 25/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ năm, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Mot-so-hinh-anh-noi-bat-Ngay-thu-tu-chuong-trinh-Hoc-ky-trong-quan-doi-nam-2018-2374.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ năm (24.6)
Cập nhật ngày: 24/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ tư, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-tu-236-2372.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ tư (23.6)
Cập nhật ngày: 23/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ tư, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-hai-226-2370.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ ba (22.6)
Cập nhật ngày: 22/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ ba, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-hai-226-2368.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ hai (21.6)
Cập nhật ngày: 21/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ hai, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018
Hinh-anh-hoat-dong-chien-si-ngay-thu-nhat-206-2365.jpg   Hình ảnh hoạt động "chiến sĩ" ngày thứ nhất (20/6)
Cập nhật ngày: 20/06/2018

Một số hình ảnh nổi bật: Ngày thứ nhất, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018


PHÓNG SỰ ẢNH