Hình ảnh hoạt động
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-nam-2162019-No-luc-3002.png   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ năm (21/6/2019): Nỗ lực
Cập nhật ngày: 22/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ năm, Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019
Nhat-ky-hoc-ky-Ngay-thu-tu-Ban-linh-chien-si-2062019-2997.png   Hình ảnh hoạt động ngày thứ tư (20/6/2019): Bản lĩnh chiến sĩ"
Cập nhật ngày: 21/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ tư, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-ba-1962019-Vuot-qua-chinh-minh-2995.png   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba (19/6/2019): Vượt qua chính mình
Cập nhật ngày: 20/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-hai-1862019-Chung-minh-la-chien-si-2988.png   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai (18/6/2019): Chúng mình là chiến sĩ
Cập nhật ngày: 19/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-nhat-1762019-Len-duong-2982.png Hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất (17/6/2019): Lên đường
Cập nhật ngày: 18/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019.


PHÓNG SỰ ẢNH