Hình ảnh hoạt động
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-ba-1962019-Vuot-qua-chinh-minh-2995.png      Hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba (19/6/2019): Vượt qua chính mình
Cập nhật ngày: 20/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-hai-1862019-Chung-minh-la-chien-si-2988.png      Hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai (18/6/2019): Chúng mình là chiến sĩ
Cập nhật ngày: 19/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-nhat-1762019-Len-duong-2982.png Hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất (17/6/2019): Lên đường
Cập nhật ngày: 18/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019.


PHÓNG SỰ ẢNH