HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI
Nhat-ky-hoc-ky-Ngay-thu-ba-Vuot-qua-chinh-minh-1962019-2994.png   Nhật ký học kỳ: Ngày thứ ba "Vượt qua chính mình" (19/6/2019)
Cập nhật ngày: 20/06/2019

Ngày thứ ba của học kỳ, buổi sáng chiến sĩ nhí được tham gia tập luyện các bài dân vũ và được giới thiệu cách mắc tăng, võng, lều trong rừng.
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-ba-1962019-Vuot-qua-chinh-minh-2995.png   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba (19/6/2019): Vượt qua chính mình
Cập nhật ngày: 20/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ ba, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Nhat-ky-hoc-ky-Ngay-thu-hai-Chung-minh-la-chien-si-1862019-2987.png   Nhật ký học kỳ: Ngày thứ hai "Chúng mình là chiến sĩ" (18/6/2019)
Cập nhật ngày: 19/06/2019

- Ngày mới bắt đầu với Lễ chào cờ theo nghi thức quân đội và tập luyện 24 động tác thể dục (Bài 1)
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-hai-1862019-Chung-minh-la-chien-si-2988.png   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai (18/6/2019): Chúng mình là chiến sĩ
Cập nhật ngày: 19/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ hai, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2019
Chuong-trinh-Hoc-ky-trong-quan-doi-nam-2019-Len-duong-1762019-2981.png   Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019: Lên đường (17/6/2019)
Cập nhật ngày: 18/06/2019

Từ 6h00', ngày 17/6/2019, các chiến sĩ đã tập trung tại Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh tham gia Lễ xuất quân.
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-nhat-1762019-Len-duong-2982.png Hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất (17/6/2019): Lên đường
Cập nhật ngày: 18/06/2019

Xem hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất, chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019.


PHÓNG SỰ ẢNH