Hình ảnh hoạt động
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-9-Ngoi-lai-ben-nhau-1897.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 9: Ngồi lại bên nhau
Cập nhật ngày: 10/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu Ngày thứ 9: Ngồi lại bên nhau
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-8-Ngay-ky-nang-1895.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 8: Ngày kỹ năng
Cập nhật ngày: 09/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật Ngày thứ 8
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-7-Ngay-ky-nang-1892.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 7: Ngày kỹ năng
Cập nhật ngày: 08/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiểu biểu Ngày kỹ năng
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-6-Thu-thach-1891.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 6: Thử thách
Cập nhật ngày: 07/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu: Thử thách
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-5-No-luc-1889.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 5: Nỗ lực
Cập nhật ngày: 06/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu Ngày thứ 5: Nỗ lực
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-4-Vuot-qua-chinh-minh-1886.jpg Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 4: Vượt qua chính mình
Cập nhật ngày: 05/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu trong Ngày thứ 4 với trải nghiệm: Vượt qua chính mình
Hinh-anh-hoat-dong-ngay-thu-3-Toi-luyen-1884.jpg   Hình ảnh hoạt động ngày thứ 3: Tôi luyện
Cập nhật ngày: 04/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu với chủ đề: Tôi luyện
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-2-Thich-nghi-1881.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ 2: Thích nghi
Cập nhật ngày: 03/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu với trải nghiệm mang tên "Thích nghi":
Hinh-anh-hoat-dong-Ngay-thu-nhat-1879.jpg   Hình ảnh hoạt động Ngày thứ nhất
Cập nhật ngày: 02/07/2017

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu trong Ngày đầu chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2017


PHÓNG SỰ ẢNH