Thanh niên với Pháp luật

Gọi công dân nhập ngũ chú trọng đối tượng tốt nghiệp đại học

(Cập nhật ngày: 18/02/2016, Số lượt xem: 3915)
   

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đã được triển khai sớm, đồng bộ và có nhiều điểm mới. 

Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua trong năm 2015.

Năm 2016 là năm đột phá về chất lượng tuyển quân với việc chú trọng tuyển chọn những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy nhưng chưa có việc làm và con em dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng và giảm đào tạo trong Quân đội.

Các bước trong quá trình tuyển quân, trực tiếp tổ chức thực hiện là các cán bộ chuyên trách của địa phương và cán bộ làm công tác tuyển quân của các đơn vị nhận quân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (phường, thị trấn) chủ động nắm nguồn, quản lý nguồn thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể; thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để phúc tra nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại các nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp…

Công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trước, trong và sau lễ giao nhận quân có sự quan tâm gắn bó giữa địa phương, đơn vị, gia đình trong suốt quá trình tại ngũ của công dân.

Đến nay các địa phương trong cả nước đã hoàn chỉnh công tác tuyển chọn, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và phối hợp với các đơn vị nhận quân kiểm tra lại hồ sơ.

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH