Kiến thức Pháp luật

Giới thiệu tài liệu về các chương trình vay vốn đang thực hiện tại NHCSXH

(Cập nhật ngày: 11/01/2017, Số lượt xem: 16382)
   

Tham khảo các tài liệu sau đây:


1. Nghị định số 61 ngày 09/7/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Qũy quốc gia về việc làm, tải tại đây!

2. Thông tư số 45 ngày 11/11/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều về Qũy quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Qũy quốc gia về việc làm, tải tại đây!

3. Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tải tại đây!

4. Thông báo số 1569/TB-NHCS, ngày 02/6/2015 về việc thực hiện lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách khác, tải tại đây!

5. Hướng dẫn số 2859/NHCS-TDNN, ngày 13/8/2015 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tải tại đây!

Các chương trình vay vốn theo từng đối tượng cụ thể: Chi tiết, xem tại đây!

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH