Lịch sử Đoàn – Hội – Đội

Gia Lai: Danh sách Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ

(Cập nhật ngày: 04/01/2016, Số lượt xem: 12630)
   

Giới thiệu Danh sách Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ


1. Đ/c Đinh Yet – Bí thư Tỉnh đoàn khóa I (1964-1967)


 

 

2. Đ/c Yră – Bí thư Tỉnh đoàn khóa II (1967 – 1970)


 

3. Đ/c H’Nghia – Bí thư Tỉnh đoàn khóa III (1970 – 1973) 

4. Đồng chí Đinh A – Bí thư Tỉnh đoàn khóa IV (1973 – 1975)


 

5. Đồng chí Thái Hiền Minh – Bí thư Tỉnh đoàn khi hợp nhất tỉnh (1975 – 1977)

 

 

6. Đồng chí Ka Ba Tơ – Bí thư Tỉnh đoàn khóa V, VI, VII (1977 – 1987)

  

  

7. Đồng chí Vũ Trọng Kim – Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII (1987 – 1991)

  

  

8. Đồng chí Phan Xuân Trường – Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX, X (1992- 2002)


  

  

9. Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI (2002 2007)


 


 

10. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI (2002-2007); XII (2007-2012)


 

11. Đồng chí Thái Thanh Bình – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII (2007- 2012)


 

12. Đồng chí Võ Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII (2012-2015) 

13. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII (hiện nay), Email: hoangphonggialai@gmail.com, Số điện thoại: 0914.111.316


 

 


 

 

Trích nguồn: Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai (1945-1997)

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH