Phóng sự ảnh
Gặp mặt, đối thoại với các gương thanh niên tiêu biểu tại Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018


PHÓNG SỰ ẢNH