Hoạt động Đoàn

Đội trí thức trẻ tình nguyện hỗ trợ chuyển giao KHKT sản xuất, chăn nuôi cho nhân dân

(Cập nhật ngày: 06/03/2019, Số lượt xem: 2241)
   

Thực hiện hướng dẫn số 07 -HD/TĐTN-CNĐ, ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc “Triển khai phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2018” và quyết định số 128-QĐ/TĐTN-CNĐ, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về “Thành lập các Đội Trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới”, ngày 02 tháng 3 năm 2019 Đội trí thức trẻ tình nguyện tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc hỗ trợ chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi tại xã Tân Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Thông qua chương trình chuyển giao KHKT lần này, các hộ ĐVTN và người dân trên địa bàn xã Tân Sơn đã được Đội trí thức trẻ hướng dẫn về phương pháp chăn nuôi heo, bò và trồng cây cà phê theo quy trình khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân
 

 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và trong đợt ra quân lần này, thời gian tới Đội trí thức trẻ tiếp tục tổ chức 12 đợt chuyển giao tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 

Ban CNĐ

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH