Hoạt động Đoàn

Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tham gia góp ý, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần I của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

(Cập nhật ngày: 27/02/2020, Số lượt xem: 7535)
   

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 8 nhằm tham gia góp ý, xây dựng, bổ sung nội dung, ý tưởng, nhận định, đánh giá góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần I của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ sung đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo phương hướng nhiệm kỳ mới, đặc biệt là đối với 3 chương trình trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định sẽ ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thểlà:Tập trung xây dựng nguồn lực; nâng cao đội ngũ chất lượng cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch.


 
Quang cảnh hội nghị


Tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trẻ tham gia, hoàn thiện báo cáo chính trị, qua đó chủ động đề xuất kiến nghị các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

Hà Đức Thành

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH