Địa chỉ đỏ
Quan-the-di-tich-lich-su-van-hoa-Tay-Son-Thuong-dao--Vuon-mit-canh-dong-co-Hau-333.jpg      Quần thể di tích lịch sử văn hóa Tây Sơn Thượng đạo - “Vườn mít, cánh đồng cô Hầu”, huyện Kbang.
Cập nhật ngày: 25/04/2014

“Vườn Mít, Cánh đồng Cô Hầu” thuộc quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, là căn cứ địa buổi đầu của phong trào nông dân Tây Sơn.


PHÓNG SỰ ẢNH