Địa chỉ đỏ
Dai-tuong-niem-chien-thang-Dak-Po-223.jpg      Đài tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ
Cập nhật ngày: 08/02/2014

Di tích lịch sử văn hóa "Địa điểm chiến thắng Đak Pơ" tại xã Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa theo Quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT, ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin.


PHÓNG SỰ ẢNH