Tiếp sức mùa thi

Danh sách Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận chăm sóc giúp đỡ trong Chương trình “Tư vấn - Tiếp sức mùa thi” tỉnh Gia Lai, năm 2019

(Cập nhật ngày: 23/06/2019, Số lượt xem: 8615)
   

Danh sách Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận chăm sóc giúp đỡ trong Chương trình “Tư vấn - Tiếp sức mùa thi” tỉnh Gia Lai, năm 2019


Xem: tại đây!
-----------------------
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH