Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn năm 2018

Danh mục Các loại tài liệu phục vụ sinh hoạt Đoàn

(Cập nhật ngày: 15/03/2018, Số lượt xem: 6738)
   

Ban Biên tập giới thiệu các danh mục Tài liệu phục vụ sinh hoạt Đoàn, các đơn vị tải về theo các link bên dưới:


1. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X: Tại đây!

2. Hướng dẫn số 22 về thi hành Điều lệ Đoàn: Tại đây!

3. Hướng dẫn số 27 về Một số nội dung nghiệp vụ công tác Đoàn viên: Tại đây!

4. Hướng dẫn số 29 về Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tại đây!

5. Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022: Tại đây!

6. Một số nội dung công tác ủy thác trong quy trình vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách  khác: Tại đây!

7. Kỹ năng cán bộ của Bí thư Chi đoàn: Tại đây!

8. Kỹ năng cần có của người cán bộ Đoàn: Tại đây!
----------------------------------
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH