Câu hỏi cuộc thi
Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ III

Căn cứ Kế hoạch số 125-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 26/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ III, năm 2019”; Quyết định số 230-QĐ/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ III, năm 2019”; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp (không quá 03 thành viên) có ý tưởng chưa triển khai hoặc đã triển khai.
 Yêu cầu chung: Chủ dự án, ý tưởng là người Gia Lai hoặc đang sinh sống, học tập, sinh hoạt Đoàn, Hội tại Gia Lai không quá 35 tuổi; Ý tưởng, dự án khởi nghiệp phải được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
II. CÁC VÒNG THI
Cuộc thi có 3 vòng thi, cụ thể như sau:
1. Vòng Sơ khảo
1.1. Thời gian:Đăng ký dự thi từ ngày 02/3/2019 - 15/5/2019.
Ban Tổ chức tổ chức chấm Sơ khảo vào đầu tháng 6/2019.
          1.2. Trình tự tham gia:
Tác giả/nhóm tác giả (sau đây gọi tắt là thí sinh) gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp theo mẫu Phiếu đăng ký dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 01/6/2019 (mẫu phiếu đăng ký dự thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn tại địa chỉ: www.tinhdoangialai.org.vn; gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (thông qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Gia Lai, số 06 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai. Email: hoilhtngialai@gmail.com).
- Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các thí sinh, Ban Giám khảo sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn những hồ sơ tiêu biểu để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ dự thi.
- Thí sinh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, tính khả thi, khả năng hiện thực/thương mại hóa,…Ban Giám khảo xét chọn các ý tưởng, dự án có tiềm năng, khả năng hiện thực vào vòng Bán kết.
- Ban Tổ chức sẽ mời các chuyên gia, các doanh nhân cùng lĩnh vực với ý tưởng dự án Hướng dẫn thí sinh chuẩn bị trình bày hoàn thiện ý tưởng, dự án cho vòng Bán kết.
1.3. Hoạt động hỗ trợ:
Tổ chức tọa đàm quảng bá về cuộc thi và các tấm gương khởi nghiệp với sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức, các chuyên gia. Thông qua tọa đàm nhằm giới thiệu về Cuộc thi và thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên.
2. Vòng Bán kết
2.1. Thời gian:giữa tháng 9/2019
2.2. Trình tự tham gia:
- Thí sinh xây dựng và thể hiện ý tưởng, dự án theo thể thức và bố cục được hướng dẫn (sẽ tổ chức tập huấn sau cho các thí sinh vào vòng Bán kết).
- Thí sinh trình bày trước Ban Giám khảo về ý tưởng, dự án tối đa 07 phút, trả lời câu hỏi tối đa 05 phút.
- Ban Giám khảo chọn các ý tưởng dự án xuất sắc để vào vòng Chung kết.
- Ban Giám khảo, các chuyên gia, doanh nhân… tư vấn, hướng dẫn chi tiết các nội dung cần hoàn thiện để các thí sinh chuẩn bị cho Vòng Chung kết.
2.3. Các hoạt động hỗ trợ:
- Tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp.
- Đăng tải các bài viết về gương sáng khởi nghiệp, các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp.
3. Vòng Chung kết
3.1. Thời gian:tháng 10/2019
3.2. Trình tự tham gia: Thí sinh trình bày trước Ban Giám khảo về ý tưởng tối đa 05 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo tối đa 02 phút.
3.3. Các hoạt động hỗ trợ:
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thực hiện truyền thông thương hiệu.
- Tổ chức cho các thí sinh tham quan một số mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.
- Tổ chức tọa đàm “Startup - từ ý tưởng đến hiện thực” xúc tiến gọi vốn đầu tư cho các dự án, mời lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà đầu tư tham dự.
- Tổ chức Ngày hội Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, năm 2019.
- Ngoài ra, các ý tưởng, dự ánvào Vòng Chung kết được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai đưa vào hoạt động.
4. Trao giải
Tổ chức trao giải nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10.
Công bố các khoản đầu tư, tài trợ, giúp đỡ khác cho các Ý tưởng Khởi nghiệp xuất sắc (nếu có).
III. GIẢI THƯỞNG
- 01 Giải Nhất, gồm: Tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai.
- 01 Giải Nhì, gồm: Tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai.
- 01 Giải Ba, gồm: Tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai.
- 02 Giải Khuyến khích, gồm: Tiền mặt và Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Gia Lai.
Ngoài ra, với những ý tưởng khả thi sẽ được Ban Tổ chức đề xuất các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về vốn, về kinh nghiệm và các điều kiện khác để triển khai dự án.
* Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi để phù hợp với chất lượng các dự án, hồ sơ tham gia dự thi.
IV.TRÁCH NHIỆM THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI
- Thí sinh tham gia Cuộc thiphải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:
+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;
+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, thí sinhkhông được sử dụng sản phẩm tham giaCuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Cam kết tham gia đầy đủ các phần thi theo Thể lệ; không được tự ý bỏ cuộc khi chưa kết thúc Cuộc thi (Nếu xuất sắc được chọn vào vòng thi sau).
- Thực hiện tốt lịch trình từng vòng thi.
V. ĐIỀU CHỈNH THỂ LỆ
Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, sửa đổi Thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế để chất lượng Cuộc thi đạt hiệu quả tốt nhất.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Gia Lai (Số 06, Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai); điện thoại: 0269.3.827.719.
--------------------------------------
Tải Kế hoạch Cuộc thi: tại đây!
Tải Thể lệ Cuộc thi: tại đây!
Tải Phiếu đăng ký tham gia dự thi: Tại đây!-------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------


------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
 


Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng?
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để dự thi
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Ghi chú
Mã bảo vệ

PHÓNG SỰ ẢNH