Công văn
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 55 CV/TĐTN-TTNTH 07/12/2017 V/v triển khai Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 Tải về
Số: 21-CV/TĐTN-TTNTH 15/11/2017 V/v giới thiệu tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017 Tải về
Số:3249a/TĐTN-TTNTH 25/10/2017 V/v triển khai Cuộc thi thực hiện ước mơ lần 6, năm học 2017-2018 Tải về
Số: 3228-CV/TĐTN-BTG 11/10/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số: 3164-CV/TĐTN-BTG 07/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số: 3131 CV/TĐTN-TTNTH 24/08/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động Tiếp sức đến trường đầu năm học 2017-2018 Tải về
Số: 3060 -CV/TĐTN-CNĐ 02/08/2017 V/v bình chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét trao Giải thưởng “ Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 Tải về
Số: 3061-CV/TĐTN-BTG 02/08/2017 V/v ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Tải về
Số: 3041 -CV/TĐTN-CNĐ 25/07/2017 V/v tham gia, hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ II Tải về
Số: 3021 CV/TĐTN-TTNTH 12/07/2017 V/v triển khai Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XIX, năm 2017 Tải về
Số: 3018-CV/TĐTN-NTN 12/07/2017 V/v triệu tập thiếu nhi tham gia Trại Hè năm 2017 (Kèm theo Kế hoạch tổ chức) Tải về
Số: 2916 CV/TĐTN-TTNTH 24/05/2017 V/v triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 Tải về
Số: 2914/TĐTN 23/05/2017 V/v thông báo tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội – năm 2017 Tải về
Số: 2913 -CV/TĐTN-CNĐ 22/05/2017 Về việc thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Tải về
Số: 2908 -CV/TĐTN-CNĐ 18/05/2017 V/v tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai Tải về
Số: 2896 -CV/TĐTN-CNĐ 09/05/2017 V/v rà soát các mô hình TN làm kinh tế giỏi; mô hình ứng dụng KHKT trong sản xuất; hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thanh niên Tải về
Số: 2867-CV/TĐTN-CNĐ 21/04/2017 V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng Nông thôn mới và truy cập internet Tải về
Số: 78 CV/HĐĐ 07/04/2017 V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng năm 2017 Tải về
Số: 2777-CV/TĐTN-BTG 30/03/2017 V/v tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa Tải về
Số: 2768 CV/TĐTN-TTNTH 23/03/2017 V/v đẩy mạnh tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017 Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH